Lindhaga Samfällighetsförening

Lindhaga Samfällighetsförening förvaltar de gemensamma anläggningarna i grupphusområdet beläget mellan Rågkornsgatan och Axgatan i Mölndal. Området byggdes 1973 – 1974 och består av totalt 174 fastigheter, fördelade på radhus och grändhus.

Skall du flytta hit? Har du precis flyttat in?

Nya medlemmar kan kontakta föreningens styrelse, genom att skicka e-post till lindhaga.samfallighetsforening@hotmail.se. Då berättar vi mer om hur du kan få parkeringstillstånd. Mer praktisk information finns i ett Infoblad från 2021.