Välkommen till Lindhaga Samfällighetsförening

Lindhaga Samfällighetsförening förvaltar de gemensamma anläggningarna i grupphusområdet beläget mellan Rågkornsgatan och Axgatan i Mölndal. Området byggdes 1973 - 1974 och består av totalt 174 fastigheter, fördelade på radhus och grändhus

Arkiv

Här finns alla dokument gällande vår förening

Materiel för utlåning

Utbud av material för utlåning

Tänk på att hjälpa till att hålla snyggt och rent i området

Grannsamverkan

Dokument och information gällande grannsamverkan.

Aktuellt just nu

Följ vad som är aktuellt just nu

67235970_638693519977362_2031336982013018112_n

Vanliga frågor och svar

De tre lekplatserna, röd, gul och grön, har försetts med skylt med uppgifter  om telefonnummer till räddningstjänst och polis.  Se bild nedan.

Kontaktuppgifter till styrelsen finns på vår hemsida och på lindhagabladen som delas ut.

 

Föreningen äger en container som står på taxificka 3. I denna får Du slänga trädgårdsavfall.

Du får inte slänga sten, jord eller plast i containern då detta medför extrakostnader för föreningen vid tömning.

Du får heller inte placera något avfall utanför containern, vare sig trädgårdsavfall eller annat skrot, papper, hushållsavfall etc.

Städa efter dig om något faller utanför när Du tömmer din skottkärra eller motsvarande.