Materiel för utlåning

I garage, taxificka 2

Endast styrelsen har nycklar hit. Utrustning för städdagar, skottkärra, proppar, nyckel till elskåp och karta. Utrustning för fiberanläggningen.

För lån – kontakta ordföranden

I garage, taxificka 4

  • Stegar (3 st i varierande längder)
  • Skottkärror
  • Piassavakvastar

I förrådet förvaras också glödlampor till föreningens belysningsnät.

  • Säkringar till proppskåp i garagelängorna.
  • Färg till gemensamma ytor.

För lån eller uthämtning av mtrl – kontakta i första hand din gruppchef eller i andra hand någon i styrelsen